top of page

Grup

Herkese Açık·7 üye

FİN kodu ilə elektron xidmətlərdən istifadə etmənin üstünlükləri


Fin ilə axtarış: Nədir və necə istifadə etmək olar?
Əziz oxucular, bu məqalədə sizinlə fin ilə axtarış haqqında danışacağıq. Fin nədir? Fin - Fərdi İdentifikasiya Nömrəsidir ki, bu Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşına verilir. Fin kodu şəxsiyyət vəsiqənizin sağ aşağı küncündəki 7 simvoldan ibarət koddur ki, bu sizin şahsi məlumatlarınızı təyin etməyinizdə kömək edir.
fin ilə axtarışFin ilə niyə maraqlanmalısınız? Çünki fin ilə siz internetdə bir çox xidmətlərdən istifadə edib özünüz haqqında mühüm məlumatlar əldə ede bilersiniz. Məsəlɘn, vergi borcunuz varmı? Diplomunuzun sertifikatı nömrәsi nәdir? Bu vә digәr suallara cavab almaq üçün fin ilә axtarışdan istifadә etmәk lazımdır.


Bu mәqalәdә sizә fin ilә axtarışın faydalarından, mәhdudiyyәtlәrindәn vә әn yaxşı saytlardan danışacağıq. Hәmçinin sizә praktik mәslәhәtlәr vә alternativ yollar tәqdim ed Fin ilə axtarışın faydaları
Fin ilə axtarışın ən böyük faydası sizin özünüz haqqında dövlət orqanlarından və ya digər qurumlardan məlumat əldə etməyinizdir. Bu məlumatlar sizin şəxsiyyətinizi, vergi statusunuzu, təhsil səviyyənizi, sığorta polisinizi, bank hesablarınızı və s. əks etdirir. Bu məlumatlara ulaşmaq üçün sizin fin kodunuzu daxil etmək kifayətdir.


Fin ilə axtarışın başqa bir faydası da sizin vaxtınızı və sərf etdiyiniz səyinizi azaltmaqdır. Fin ilә axtarış sayәsindә siz internetdәn istifadә edәrәk bir çox xidmәtlәrdәn asanlıqla yararlana bilersiniz. Mәsәlәn, vergi ödәmәk, diplomunuzu yoxlatmaq, bank hesabınızı idarә etmәk vә s. kimi işlәri fin ilә axtarış vasitәsilә hәll edә bilersiniz.


Fin ilə axtarışın daha bir faydası da sizin müraciyyət etdiyiniz qurumların sizin haqqınızda doğru və güncel məlumatlara malik olmasını təmin etməkdir. Bu da sizin hüquqlarınızın qorunmasına və problemlerin aradan qaldırılmasına kömək edir. Məsəlɘn, ƏmƏk vƏ Əhalinin Sosial MüdafiƏsi Nazirliyi sizin fin kodunuzu istifadɘ ederek sizin pensiya, ƏmƏk haqqı, sosial yardım vƏ s. kimi mÖvzularda mƏlumat verir.


Fin ilë axtarışın mëhdudiyyëtlëri
Fin ilë axtarışın bir çox faydası olsa da, bu xidmëtdën istifadë edërkën bazi mëhdudiyyëtlërë dë diqqët etmëk lazimdir. Bunlarin başlicasi gizlilik vë tähluke mësëlësidir. Fin kodunuz sizin şahsi mëlumatlarinizin açari olduğu üçün, bu kodu heç kimslë paylaşmamali vë yalniz etibarli saytlarda istifadë etmëlisiniz.


fin ilə şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatları


fin ilə fərdi identifikasiya nömrəsi


fin ilə elektron hökumət portalı


fin ilə vergi ödəyicisi axtarışı


fin ilə diplom haqqında məlumatlar


fin ilə bank kartı əməliyyatları


fin ilə sosial təminat xidmətləri


fin ilə dövlət reyestri müraciəti


fin ilə qeydiyyatdan keçmək


fin ilə elektron imza almaq


fin ilə tibbi sığorta xidmətləri


fin ilə pensiya hesablaması


fin ilə iş yeri axtarışı


fin ilə kredit almaq


fin ilə avtomobil qeydiyyatı


fin ilə ictimai nəqliyyat kartı almaq


fin ilə elektron kitabxana istifadəsi


fin ilə tibbi müayinə növbəsi almaq


fin ilə torpaq sahəsi almaq


fin ilə elektron ticarət etmək


fin ilə vergi borcu yoxlamaq


fin ilə hüquqi şəxslər üzrə axtarış


fin ilə fiziki şəxslər üzrə axtarış


fin ilə viza almaq


fin ilə pasport yeniləmək


fin ilə sürücülük vasiqası almaq


fin ilə dövlət imtahanına qeydiyyatdan keçmək


fin ilə notariat xidmətlәri istifadә etmәk


fin ilә әmlak alqi-satqi әmәliyyatlari aparmaq


fin ilә korrupsiya hallari barәdә mәlumat vermek


fin ile emek haqqi hesablamaq


fin ile dovlet qulluqu axtarisi


fin ile elektron derslik istifade etmek


fin ile internet provayderi secmek


fin ile mobil operatoru deyismek


fin ile elektrik odemeleri etmek


fin ile su odemeleri etmek


fin ile qaz odemeleri etmek


fin ile telefon odemeleri etmek


fin ile internet odemeleri etmek


fin ile televiziya odemeleri etmek


fin ile universitet secimi etmek


fin ile magistratura proqramina qebul olmaq


fin ile doktorantura proqramina qebul olmaq


Fin ilë axtarışdan istifadë edërkën başqa bir mëhdudiyyet dë xidmëtin keyfiyyëti vë sür'ati ilë bağlidir. Bazi hallarda fin ilë axtarış xidmëti yavaş işlëyë bilër, näticëlër tam olmaya bilër, yaxud xidmët müvagqatli olaraq dayandirila bilër. Bu kimi situasiyalarda siz xidmëti tækrar cehd etmeli yaxud alternativ yollar axtarmalisiniz.


Fin ilë axtarışın son bir mëhdudiyyeti dë xidmëtin mövcudluğu ilë əlaqədardir. Fin ilë axtarış xidmëti yalniz Azærbaycan Respublikasinin vætændaslarina verilir. Yani, Əgær siz Azærbaycanda yaşamirsaniz yaxud Azærbaycan Respublikasinin vætændasi deyilsinizsæ, bu xidmæ dən istifadə edə bilməzsiniz. Bu halda siz başqa məlumat mənbələri axtarmaq məcburiyyətində qalacaqsınız.


Fin ilə axtarış üçün ən yaxşı saytlar
Fin ilə axtarış xidmətindən istifadə etmək üçün sizin internetdə bir neçə sayt var ki, bu saytlar sizin fin kodunuzu istifadə edib özünüz haqqında mühüm məlumatlar əldə etməyinizdə kömək edir. Bu saytların hər biri fərqli xidmətlər təqdim edir və sizin maraqlandığınız mәlumatlara asanlıqla çata bilersiniz. Bu saytların siyahısını aşağıdakı cәdvәldә göstәririk.


Sayt Xidmәt --- --- e-gov.az Elektron hökumәt portalıdır ki, bu portalda sizin fin kodunuzu istifadә edәrәk bir çox dövlәt xidmәtlәrindәn yararlana bilersiniz. Mәsәlәn, şahsiyyet vәsiqәsi, sürücülük vәsiqәsi, pensiya, ƏmƏk haqqı, sosial yardım, bank hesabları, kreditlәr vә s. kimi xidmәtlәr bu portalda mövcuddur. qds.gov.az Qeydiyyatdan keçmәk portalıdır ki, bu portalda sizin fin kodunuzu istifadә edәrәk özünüzü qeydiyyata ala bilersiniz. Bu portalda sizin ünvanınızı, ailә vәziyyәtinizi, tibbi siğortanızı, tibbi kartınızı vә s. kimi mәlumatları daxil edib yoxlaya bilersiniz. e-taxes.gov.az Vergilәr Nazirliyi portalıdır ki, bu portalda sizin fin kodunuzu istifadә edәrәk vergi borcunuzu, vergi ödƏnişlƏrinizi, vergi bƏyanatlarınızı vƏ s. kimi mƏlumatları ƏldƏ edƏ bilersiniz. Bu portalda hƏmçinin vergi ödƏmƏk üçün onlayn xidmƏtdƏn istifadƏ etmƏk mümkündür. Fin ilë axtarış üçün praktik mëslëhëtlër
Fin ilë axtarış xidmëtindën istifadë edërkën bazi praktik mëslëhëtlër sizin işinizi asanlaşdiracaq. Bu mëslëhëtlër arasinda aşağıdakilar var:


 • Fin kodunuzu yadda saxlayin vë ya bir yerdë qeyd edin ki, lazim olduqda asanliqla tapa bilasiniz. • Fin ilë axtarış xidmëtini yalniz etibarli vë tæsdiqlenmiş saytlarda istifadë edin ki, fin kodunuzun sui-istifadësinin qarşisini alasiniz. • Fin ilë axtarış näticëlërini filtirlëyin vë sortlaşdirin ki, lazim olan mëlumatlara daha tez çata bilasiniz. • Fin ilë axtarış näticëlërini yaddaşda saxlayin yaxud yükl [user]( yin ki, lazim olduqda baxa bilasiniz. • Fin ilë axtarış xidmëtindën istifadë edërkën sizin internet bağlantinizin stabil vë sürətli olmasina diqqët edin ki, xidmëtdən tam faydalanasiniz.Fin ilë axtarış üçün alternativ yollar
Əgær siz fin ilë axtarış xidmëtindën istifadë edə bilmirsinizsæ yaxud bu xidmëtdən məmnun deyilsinizsæ, siz başqa yollarla da özünüz haqqında məlumat əldə edə bilersiniz. Bu yollar arasinda aşağıdakilar var:


 • Adınız, doğum tarixiniz, ünvanınız və s. kimi məlumatlarla axtarış etmək. Bu yolla siz bəzi saytlarda özünüz haqqında məlumat tapa bilersiniz. Amma bu yolla axtarış etmək daha çətin və vaxt tələb edir. • Dövlət orqanlarına və ya digər qurumlara müraciyyət etmək. Bu yolla siz özünüz haqqında mühüm məlumatları rəsmi yolla əldə edə bilersiniz. Amma bu yolla axtarış etmək daha çox səy və bürokratiya tələb edir. • Özünüzü tanıyan insanlara sorğu etmək. Bu yolla siz özünüz haqqında bazi mәlumatlari dostlarinizdan, ailә üzvlәrinizdәn, iş yoldaşlarinizdan vә s. kimi insanlardan әldә edә bilersiniz. Amma bu yolla axtarış etmәk daha az döqru vә etibarli olabilir.Xülasә
Bu mәqalәdә sizinlә fin ilә axtarış haqqinda danışdıq. Fin ilә axtarış nәdir vә necә istifadә etmәk olar? Fin - Fәrdi İdentifikasiya Nömrәsidir ki, bu Azәrbaycan Respublikasının hәr bir vætændasına verilir. Fin ilә axtarış sayәsindә siz internetdә bir çox xidmәtlәrdәn istifadә edib özünüz haqqinda mühüm mëlumatlar ƏldƏ edƏ bilersiniz.


Fin ilƏ axtarışın faydaları nƏlƏrdir? Fin ilƏ axtarışın faydaları çoxdur. Bu xidmƏtdƏn istifadƏ edƏrƏk siz özünüz haqqında dövlƏt orqanlarından vƏ ya digƏr qurumlardan mƏlumat ƏldƏ edƏ, vaxtınızı vƏ sƏyinizi azaltacaq, müraciyyƏt etdiyiniz qurumların sizin haqqınızda doğru vƏ güncel mƏlumatlara malik olmasını tƏmin edƏ bilersiniz.


Fin ilƏ axtarışın mƏhdudiyyƏtlƏri nƏlƏrdir? Fin ilƏ axtarışın mƏhdudiyyƏtlƏri dƏ var. Bu xidmƏtdƏn istifadƏ edƏrkƏn siz gizlilik vƏ tähluke mƏsÉlÉsinÉ diqqət etməlisiniz, fin kodunuzu yalnız etibarlı və təsdiqlənmiş saytlarda istifadə etməlisiniz, xidmətin keyfiyyəti və sürəti ilə bağlı problemlərlə üzləşə bilərsiniz, və bu xidmətdən yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları istifadə edə bilər.


Fin ilƏ axtarış üçün Ən yaxşı saytlar hansılardır? Fin ilƏ axtarış üçün Ən yaxşı saytlar e-gov.az, qds.gov.az, e-taxes.gov.az kimi saytlardır. Bu saytlar sizin fin kodunuzu istifadƏ edƏrƏk bir çox dövlƏt xidmƏtlƏrindƏn yararlana bilƏcƏyiniz portallardır. Bu saytlarda sizin şahsiyyet vƏsiqƏsi, sürücülük vƏsiqƏsi, vergi borcu, diplom sertifikatı, bank hesabı vƏ s. kimi mƏlumatlara çata bilƏrsiniz.


Fin ilƏ axtarış üçün praktik mƏslƏhƏtlƏr nƏlƏrdir? Fin ilƏ axtarış üçün praktik mƏslƏhƏtlƏr arasında fin kodunuzu yadda saxlamaq, yalnız etibarlı vƏ tƏsdiqlәnmiş saytlarda istifadә etmәk, axtarış nәticәlәrini filtirlәmәk vә sortlaşdırmak, axtarış nәticәlәrini yaddaşda saxlamaq yaxud yüklәmәk, internet bağlantınızın stabil vә sürәtli olmasına diqqәt etmәk kimi mәslәhәtlәr var.


Fin ilƏ axtarış üçün alter


 • Hakkında

  Gruba hoş geldiniz! Diğer üyelerle bağlantı kurabilir, günce...

  Grup Sayfası: Groups_SingleGroup
  bottom of page